Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Fee Structure 2023-24

0
336

Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Fee Structure

Fee Structure Duration  Courses 
3 Years BA
2 Years MA (Siddhanta Jyotisha)
2 Years MA (Visistadvaita Vedanta)
2 Years MA (Navya Vyakarana)
2 Years MA (Navya-Nyaya)
2 Years MA (Paurohitya)
2 Years MA (Phalit Jyotisha)
2 Years MA (Pracheen Vyakarana)
2 Years MA (Advaita Vedanta)
2 Years MA (Dharma Shastra)
2 Years MA (Jain Darshan)
2 Years MA (Puranetihasa)
2 Years MA (Sahitya)
2 Years MA (Shukla Yajurveda)
2 Years MA (Prachinanyayavaishesika)
2 Years MA (Prakrit)
2 Years Ph.D.
2 Years MA (Sankhya Yoga)