Lok Nayak Jai Prakash Narayan Central Jail Hazaribagh, Admission, 2021-22

Name Lok Nayak Jai Prakash Narayan Central Jail Hazaribagh
Coordinator Sh. Hamid Akhtar
Address Lok Nayak Jai Prakash Narayan Central Jail Hazaribagh, Jharkhand
Code 32
Courses BA BCOM BPP
State Jharkhand
Pincode
Phone No
Email
Admission 2021-22 IGNOU University