Mahavidyalaya, Jagannath Basant, Admission, IGNOU, 2022-23

Name Mahavidyalaya, Jagannath Basant
Coordinator Dr. Dilip Kumar Singh
Address Jagannath Basant, Lalganj, Vaishali-
Code 05
Courses BPP, BA, BCOM, BTS, DCE, BAPC, MAH,
MHD, BAPY, MSO, MPS
State Bihar
Pincode 844121
Phone No 9304991392, 8434966909
Email [email protected]
Admission 2021-22 IGNOU University