Shree Sardar Patel Saikshanik Sankul, Admission, IGNOU, 2021-22

Name Shree Sardar Patel Saikshanik Sankul
Coordinator Mr. Mahesh K. Jodhani
Address Nr. Sardar para, Joshipura, Junagadh – 362 001
Code 42
Courses BPP, BA, BCOM, CIT, CWED,
CWDL, CFN
State Gujarat
Pincode 362 001
Phone No 0285-2612417
Email ignourajkot0962@gmail.com,
Admission 2021-22 IGNOU University